• Шинэ мэдээ
    Хүүхэд залуусын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн мэдлэгийг нь дээшлүүлэх зорилгоор Монголын... Posted on 2014 оны 06 сарын 10
    Жил бүрийн 6 дугаар сарын 5 бол “Дэлхийн байгаль орчны өдөр” билээ. Манай улс энэ жил... Posted on 2014 оны 06 сарын 9
    0-5 насны хүүхдийн амьдралд тохиолддог бэртэл гэмтлийн нэлээд хувийг осол гэмтэл, түлэгдэлт эзэлдэг. Эдгээр хүүхдүүдийн 60... Posted on 2014 оны 06 сарын 9